Toon Delie

Senior Associate

Toon Delie is lid van het departement intellectuele eigendom en privacy. Hij is ook gespecialiseerd in handels- en economisch recht.

Toon Delie studeerde in 2014 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Op basis van keuzevakken tijdens zijn Masteropleiding verwierf Toon een brede kennis over meerdere rechtstakken waaronder contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht en internationaal recht.

Nadien besliste Toon zich toe te leggen op het economisch recht en behaalde hij in 2015 de Master Complémentaire en droit économique aan de Université Libre de Bruxelles.

In januari 2016 werd Toon ingeschreven bij de Nederlandstalige balie van Brussel. Na ervaring opgedaan te hebben bij een Brussels advocatenkantoor vervoegde Toon Delie in april 2019 Seeds of Law.

Toon Delie volgde bijkomende opleidingen en vergaarde verdere expertise inzake GDPR en gegevensbescherming. Hij adviseert dan ook bedrijven dienaangaande en hij kan zelfs als DPO (Data Protection Officer) optreden.